Híreink

Takarékszövetkezeti Közgyűlés 2014. november 15.

 

2014. november 15-én az Eger és Környéke Takarékszövetkezet megtartotta Közgyűlését. A tagok jelentős számban képviseltették magukat.

 

A Közgyűlés elfogadta a Takarékszövetkezet 2013. évi mérlegbeszámolóját, valamint megválasztotta tisztségviselőit.

 

Köszönjük Tagságunknak, hogy hozzájárultak eredményes munkánkhoz.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Tájékoztatás a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat megújításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek (továbbiakban Társaság) szükség esetén meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető pénzintézetüknél azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el.

 

A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában pénzintézetüknél januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

 

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, társasházak, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

 

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.

 

A nyilatkozattételi kötelezettségről a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Bankszövetség által közzétett közös nyilatkozat letölthető: NGM, MNB, MBSZ nyilatkozat [365,38 K]

 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy számlavezető kirendeltségükön a jogszabálynak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozataikat az előírt határidőig tegyék meg.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

 

Rajzpályázat 2014

„Ez a vágyam, erre gyűjtök!” országos takarékszövetkezeti rajzpályázat

 

Rajzolj, pályázz és nyerj!

 

Várjuk alkotásodat, amin keresztül bemutatod az álmaidat, vágyaidat, melyekre szívesen gyűjtesz vagy gyűjtöttél!

 

A pályázattal kapcsolatos fontos információk:


A pályázatokat korcsoportonként értékeljük és díjazzuk:
I. korcsoport: 7-10 éves korosztály
II. korcsoport: 11-15 éves korosztály

 

Nyeremények: (korcsoportonként)


1. helyezett: 50 000 Ft-tal feltöltött TakarékPont Kölyökkártya vagy Maestro Világítós bankkártya
2. helyezett: 30 000 Ft-tal feltöltött TakarékPont Kölyökkártya vagy Maestro Világítós bankkártya
3. helyezett: 20 000 Ft-tal feltöltött TakarékPont Kölyökkártya vagy Maestro Világítós bankkártya


Egy pályázó, egy alkotással nevezhet a versenyre.


Művedet maximum A/4-es méretben, szabadon választott technikával készítheted.

FONTOS! A rajzod hátoldalára ragaszd rá a szüleid által kitöltött és aláírt nevezési kupont!

 

1 db Nevezési kupon letöltése: Nevezési kupon [57,35 K]

Több Nevezési kupon letöltése: Több nevezési kupon [44,35 K]

 

Minden beérkezett pályaművet december 1-jétől feltöltünk a  www.facebook.com/TakarekPont oldalra, ahol szavazhattok a legjobb rajzokra. A legalább 30 szavazatot kapott művek közül szakértő zsűri választja ki a nyertes rajzokat.

 

Pályázatodat postán várjuk, a következő címre:

TakarékBank Zrt. - Marketing Osztály 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

 

Kérjük a borítékra írd rá: „Rajzpályázat"

 

Beküldési határidő: 2014. november 30.
Facebook szavazás: 2014. december 1 - 2015. január 5-ig

 

A játék szabályzata: Játékszabályzat [64,87 K]

Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap

 

     

 

Részesedjen az ingatlanbefektetésekből származó hozamokból!

• Kis összeggel is elérhető,
• rugalmasan hozzáférhető,
• magas hozamlehetőség.

 

A középtávú megtakarítási lehetőségek iránt érdeklődő Ügyfeleink számára a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap magas hozamlehetőséget kínál mérsékelt kockázat mellett. A kis összeggel is elérhető Alap a TakarékInvest termékeket forgalmazó Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél is hozzáférhető.

 

A termék további előnye, hogy Ügyfeleink befektetéseiket a forgalmazási idő alatt bármikor elhelyezhetik, felvehetik, megtakarításaikat tetszőleges összeggel növelhetik vagy csökkenthetik. (A 100.000.000 Ft-ot meghaladó visszaváltás esetén a tárgynapon adott megbízás forgalmazás-elszámolási napja a tárgynapot követő 10. munkanap.) Az Alap TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági Számlán és Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el.

 

Az Alap kereskedelmi célú ingatlanokba, irodákba fektet, azzal a céllal, hogy hasznosításuk révén hosszú távon minél nagyobb profitot érjen el, amelynek köszönhetően Ügyfeleinknek nem kell az ingatlanvásárláshoz egyébként szükséges nagy mennyiségű tőkével rendelkeznie ahhoz, hogy részesüljenek az ingatlanpiaci hozamokból. A magas fokú likviditás biztosítása érdekében az ingatlanbefektetések mellett az Alap portfóliójában pénzpiaci eszközök is megtalálhatóak.

 

Az Alap alapkezelője által javasolt minimális befektetési idő: minimum 1 év

Az Alap - a TakarékBank, mint alforgalmazó által meghatározott - kockázati besorolása: mérsékelt kockázat

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Zrt.

Alforgalmazó: TakarékBank Zrt.
 

 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alapról részletes tájékoztatást kérhet Eger, Széchenyi u. 18. sz alatti kirendeltségünkön (tel.: 36/511-083), továbbá valamennyi vidéki kirendeltségünkön.

 

További tájékoztató, információk

 

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATA SZERINTI DÍJVISSZATÉRÍTÉSRŐL

 

A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-203/2014. határozatában kötelezte az Eger és Környéke Takarékszövetkezetet, hogy a határozatban megjelölt fizetési műveletek díjait módosítsa, és a műveletek után beszedett díjakat térítse vissza az érintett ügyfeleknek. A díjvisszatérítés határidejeként 2014. szeptember 30. került meghatározásra.

 

Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet módosította vonatkozó hirdetményét.

 

Jelenleg is számlavezető, fogyasztónak minősülő ügyfeleink részére az őket megillető díjvisszatérítés a Takarékszövetkezetünknél vezetett bankszámlán kerül jóváírásra 2014. szeptember 18-ig, melyről tájékoztatást a 2014. szeptember havi számlakivonaton nyújtunk az ügyfeleknek.

 

Amennyiben a díjvisszatérítésben érintett fogyasztó ügyfél már nem rendelkezik az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél fizetési számlával, a díj visszatérítésére az alábbi lehetőségek egyike választható:

 

1. Készpénzben történő felvétel az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kirendeltségein, pénztári órákban

2. Bankszámlára való átutalás

3. Postai kézbesítés

 

Amennyiben az ügyfél bankszámlára történő átutalást vagy postai kézbesítést kíván választani, kirendeltségeinken vagy a Takarékszövetkezet honlapján a szükséges nyilatkozat kérhető/letölthető.(Nyilatkozat [82,26 K])

 

Bankszámlával már nem rendelkező, 100 Ft-ot meghaladó díjvisszatérítésre jogosult ügyfelek részére a díjvisszatérítés módjáról a Takarékszövetkezetnél nyilvántartott lakcímre küldött levélben ad tájékoztatást a Takarékszövetkezet 2014. szeptember 20-ig.

 

Ügyfeleinket megillető díjvisszatérítésről személyesen a Takarékszövetkezet Központjában (I. emelet 22. a.) lehet érdeklődni.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet


Tájékoztató bankkártya rendszer karbantartásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bankkártya rendszerben az alábbi napokon karbantartási munkák kerülnek végrehajtásra, ami miatt a következő kiesések, illetve késések várhatók.

 

2014. szeptember 15. (hétfő) és szeptember 22 (hétfő)

 

  • 00:15 - 05:30 órák között előre láthatólag - szeptember 15-én 2 x 45 percig, szeptember 22-én 1 x 45 percig - a teljes kártyaforgalomszünetelni fog. Ezen időszakok alatt a takarékszövetkezeti bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a takarékszövetkezeti rendszerben működő ATM-eken és kereskedői terminálokon.
  • Ezen időszakon belül az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak.

 

 

A késedelem, illetve a szünetelés miatt kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

 

Eger, 2014. szeptember 11.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

 

 

FATCA szabályozás

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2014. február 4-én Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya aláírták a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodást. Ehhez kapcsolódik a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról, az automatikus információcsere hatékony infrastruktúrájára épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtásról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény.

A FATCA célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik után is adót fizessenek. A FATCA törvény ennek érdekében egy jelentéstételi rendszert vezet be a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák vonatkozásában.

A megállapodás értelmében 2014. július 1-től az ügyfél-azonosítási eljárást bővíteni kell annak érdekében, hogy egy adott számla tulajdonosáról megállapítható legyen, hogy adózás szempontjából Egyesült Államok béli illetőségű-e vagy sem.
 
 
Letölthető részletes magyar és angol nyelvű tájékoztató:
  Tájékoztató FATCA magyar [75,49 K]
  Tájékoztató FATCA angol [47,91 K]

 

Tájékoztató lakossági ügyfelek részére

Tisztelt Kártyabirtokos!


 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt (pénzforgalmi törvény) új jogszabályi rendelkezésekkel egészítette ki. A pénzforgalmi törvény új, 14/A §-a szerint a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben egyoldalúan nem köthet ki olyan szerződési feltételt a vele szerződő fogyasztó számára, amelyben az alkalmazott napi ATM készpénzfelvételi limit összege kisebb, mint 150.000 forint. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az ügyfél Limit módosítási lap kitöltésével erre irányuló kérést nyújt be a számlavezető hitelintézethez. A napi limit azon összeghatár, amelynek erejéig bankkártyás műveletek (vásárlás, készpénzfelvétel, vagy internetes vásárlás) végrehajthatóak.

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti törvénymódosításnak megfelelően minden, a TakarékBank által kiadott, új kibocsájtású lakossági bankkártya (Kölyökkártya, Maestro, Maestro Ifjúsági, MasterCard Unembossed PayPass, Visa Online) és a MasterCard Electronic hitelkártya napi készpénzfelvételi limitjét alap esetben 150.000 forintra állítottuk be. Szintén 150.000 forintra állítjuk be azon, korábban kibocsátott fenti típusú lakossági bankkártyák limitjét, ahol az Ügyfél a kártyaigényléskor nem rendelkezett annak nagyságáról, így azok a Hitelintézet vonatkozó hatályos hirdetményében megfelelően kerültek beállításra. A központi limitmódosítás csak a készpénzfelvételi limitet érinti, a bankkártyához beállított vásárlási és internetes vásárlási limiteket nem.

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a napi kártyahasználati limitek biztonsági kockázatot hordoznak. Amennyiben a törvény előírása alapján módosított új, napi 150.000 forintos ATM készpénzfelvételi limit összege nem megfelelő Önnek, úgy természetesen továbbra is díjmentesen lehetősége van tranzakció típusonként, bankkártyánként saját pénzügyi szokásaihoz igazodó napi limit beállítására az adott kártyára vonatkozó aktuális Hirdetményekben meghirdetett készpénzfelvételi limithatárokon belül. Amennyiben csökkenteni, vagy éppen növelni szeretné a központilag beállított napi készpénzfelvételi összeghatárt kérjük, keresse fel személyesen Hitelintézetünket, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére és esetleges kérdéseit teljes körűen megválaszolják.

 

Engedje meg, hogy emlékeztessük arra, hogy 2014. február 1-jétől életbe lépett a havi két - összesen legfeljebb százötvenezer forint összegű- díjmentes készpénzfelvétel lehetősége. Amennyiben a lehetőséget a Hitelintézetünknél vezetett számlán szeretné igénybe venni, és eddig még nem adta le nyilatkozatát, úgy ezt személyesen - vagy amennyiben rendelkezik hozzáféréssel, úgy internetbankon keresztül - tudja megtenni. Annak érdekében, hogy adott hónap első napjától jogosult legyen a díjmentes készpénzfelvételre, előző hónap 20-ig szükséges nyilatkoznia.

 

Köszönjük, hogy pénzügyi partnerének az Eger és Környéke Takarékszövetkezetet választotta!

 

Tisztelettel,

 

Eger, 2014. február 26.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

számlavezető hitelintézet

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

kártyakibocsátó

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank Növekedési hitelprogram második szakaszáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket a Magyar Nemzeti Bank Növekedési hitelprogram második szakaszában igényelhető hitelkonstrukciókról.

 

- I. Pillér 

 

A hitelt az NHP második szakasz I. pillér keretében 2013. 10. 01. és 2014. 12. 31. között tartja rendelkezésre az MNB.

Kölcsöncél:

      - új beruházás

      - forgóeszköz finanszírozás

      - az Európai Uniótól igényelt támogatás előfinanszírozása

 

Részletes információkat az alábbi terméktájékoztatóban olvashat: MNB Növekedési hitelprogram második szakasz I. Pillér terméktájékoztató [96,31 K]

 

- II. Pillér

 

A hitelt az NHP második szakasz II. pillér keretében 2013. 10. 01. és 2014. 12. 31. között tartja rendelkezésre az MNB.

Kölcsöncél:

 - KKV ügyfelek belföldi hitelintézettől felvett devizahitelének forint kölcsönnel történő kiváltására, és korábban beruházásra, forgóeszköz beszerzésre, és EU-s támogatás előfinanszírozására felvett forint hitelének kiváltására fordítható.

 

Részletes információkat az alábbi terméktájékoztatóban olvashat: MNB Növekedési hitelprogram második szakasz II. Pillér terméktéjékoztató [87,19 K]

A Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott hitelkonstrukciók

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket a Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott hitelkonstrukciókról, melyek takarékszövetkezetünknél igényelhetők:

 

 

  • MFB Patika hitel (szerződés köthető: 2013.12.31-ig)
  • MFB Agrár-Forgóeszközhitel (szerződés köthető: 2013.12.31-ig)
  • MFB Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram (szerződés köthető: 2013.12.31-ig)
  • Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program (szerződés köthető: 2013.12.31-ig)

 

További információért kérjük keresse meg Vállalkozói hitel Osztályunkat az Eger, Széchenyi út 18.szám alatti központunkban, vagy az 511-080, 511-079 telefonszámon.

TakarékMatrica Program


 
Hiszünk abban, hogy együtt még tudatosabban gyarapíthatjuk a gyerekek pénzügyi ismereteit azzal, ha játékos formában neveljük Őket a megtakarítás előnyeire, fontosságára a mindennapokban.

 

 KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

 

Üdvözöljük Önt és Gyermekét a TakarékMatrica Programban!

 

MI A TAKARÉKMATRICA PROGRAM?

 

 

Megtakarítási program, amelyben szeretnénk az Ön segítségével megtanítani gyermekének, hogyan lesz a zsebpénzből bicikli a felnőttek világában.

 

A programban történő részvétel feltétele, hogy gyermeke számára Csemete számlát nyitnak az Ön számlavezető, illetve amennyiben nem rendelkeznek még személyes kapcsolattal, akkor az Önökhöz legközelebb eső kirendeltségünkben.A Csemete számla megnyitásakor gyermeke egy TakarékMatrica albumot kap ajándékba.

 

A Csemete számlanyitást követően minden erre történő, minimum 500 Ft személyes befizetés után 1 csomag matricát kap a Befizető a Takarékszövetkezetnél, amelyet gyermeke az albumba ragasztva gyűjthet. A matrica gyűjtögetésének élménye mellett így a fiatalokat takarékoskodásra is neveljük.

 

Amennyiben gyermeke összegyűjti a 160 különböző matricát, ezeket beragasztja a számlanyitáskor kapott TakarékMatrica albumba, és azt bemutatja a számlavezető fiókban, úgy további ajándékkal jutalmazzuk a megtakarítást.

 

A TakarékMatricával a szülők egy olyan szolgáltatást kapnak, amely segítségével a hétköznapokon egyébként is esetlegesen jelentkező költség (matrica-, kártyavásárlás stb.) csökkenthető és megtakarítássá alakítható - miközben a gyerekek egy értékes és szép, a Fővárosi Állat- és Növénykert állatait ábrázoló matricakollekció összegyűjtésére  kapnak lehetőséget egy egyedi albumban. Gyarapíthatják a társas kapcsolataikat és ismereteiket a képek egymás közti csereberéjével, a gyűjtőalbumban található értékes információkkal és a takarékoskodás során szerzett tapasztalataikkal.

 

Kérjük, kísérje el gyermekét a számlanyitás, a befizetések, és az ajándék átvételek alkalmával.

 

A részletek tekintetében, olvassa el figyelmesen a Szabályzatot , amelyben minden fontos információt megadtunk a Programról.

 

A TakarékMatrica Program az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél 2013.11.04-től indul!

 

A Csemete számla további részleteit itt találja.

Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vételéről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Egy vállalatcsoport tagjai egybeszámítandó kedvezményezettnek számítanak, így nem nyerhetnek el többszörösen támogatást ugyanazon projekt keretében.


Eger és Környéke Takarékszövetkezet

 

Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban

 

A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése" című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak.

 

Az új rendszer azt jelenti, hogy:

 

- a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
- a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
- amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
- az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu ) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!

 

A fentiek alapján módosul a Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje D.4. fc pontja.


A Magyar Nemzeti Bank refinanszírozási hitelkerete terhére nyújtható takarékszövetkezeti hitelekről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Magyar Nemzeti Bank refinanszírozási hitelkerete terhére nyújtható takarékszövetkezeti hitelekről szóló hirdetményünk az alábbi linken érhető el, Üzleti ügyfelek címszó alatt: Hirdetmények

TÁJÉKOZTATÁS KMH hitelszerződés megkötésére vonatkozó határidő kezeléséről

 

A Kombinált Mikrohitel (KMH) Program keretében szerződött pénzügyi közvetítők tájékoztatása a hitelszerződés megkötésére vonatkozó határidőről, valamint a határidő túllépés alapján várható intézkedésekről:

 

 Közlemény KMH [112,38 K]

Ingatlanok

 

 

Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet értékesítésre kínált ingatlanairól az Eladó ingatlanok menüpontban tájékozódhat. Az ingatlanokról minden esetben érdeklődni lehet a Takarékszövetkezet központjában: Eger, Széchenyi út 18. Titkárság, tel.: 36/511-060.

OBA ügyféltájékoztatás

Az OBA Igazgatótanácsa a hitelintézeti ügyfelek pénzügyi tájékozottságának és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében módosította a Konszolidált Biztosított Betét (KBB) ügyfél-tájékoztató kiküldésére vonatkozó, 2010. szeptember 22-én és 2011. szeptember 19-én hozott határozatait az alábbiak szerint:

 

Az OBA tagintézetei a betétes kérésére kötelesek az Igazgatótanács által elfogadott minta (Ügyfél-tájékoztató minta [42,00 K]) szerinti ügyfél-tájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.

 

Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással.

 

Az ügyfél-tájékoztató személyes átadása esetén annak az átadás időpontjában aktuális adatokat kell tartalmaznia. Egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyfél-tájékoztató az elkészítésének időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazzon.

Tovább»

 

 

Tervezzen előre és biztosítsa nyugdíjas éveit

 

Nyisson díjmentesen Takarékinvest Nyugdíj-előtakarékosági számlát!

 

  • 20%-os adóvisszatérítés
  • kamat- és árfolyamnyereségadó-mentesség
  • díjmentes számlanyitás és vételi megbízás
  • szabadon választott befeketetési lehetőségek

Hatályba lépett a Magatartás Kódex

 

2010. január 1. napján hatályba lépett a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex.

A csatlakozó intézmények, köztük az Eger és Környéke  Takarékszövetkezet e naptól kötelesek a Kódex rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése mellett folytatni hitelezési (pénzügyi lízing) tevékenységüket a lakosság körében.