Híreink

Takarékszövetkezeti küldöttgyűlés

Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet Igazgatósága az Alapszabály értelmében 2016. május 27. 16:00 órára összehívja a Takarékszövetkezet küldöttgyűlését.
 

 

  A részletekről a meghívóban tájékozódhatnak: Meghívó küldöttgyűlés 20160527 [94,86 K]

 

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Takarék Harmónia Kombinált Betét


 

Amennyiben a min. 500 000 Ft elhelyezendő összeg fele, azaz min. 250000 Ft1 hónapos, egyszeri lekötött betéti részben, míg a másik fele, azaz min. 250000 Ft1 a Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alapban kerül elhelyezésre.

A konstrukció elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő eszközök hozamától függően változó lehet. Az Alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Az akció időtartama: 2016. március 16-tól visszavonásig, de legfeljebb 2016. május 13-ig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Takarék Harmónia Kombinált Betét értékpapír befektetési része, a Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap befektetési jegyei esetében a Takarékbank Zrt. mint forgalmazó által javasolt tartási idő legalább 1 év, amely jelentősen meghaladja a betéti rész futamidejét.

 

Tovább a részletekre

 

Új lehetőségek a családi otthonteremtésben


A 2016-os év elejétől fontos változások történtek a családi otthonteremtés támogatási rendszerében.

 

 

Az alábbiakban részletesen megismerheti a CSOK feltételeit és a támogatás által nyújtott lehetőségeket. Emellett természetesen szívesen adunk személyes tájékoztatást kirendeltségeinkben.

 

Tudja meg, mi a CSOK, és milyen feltételekkel igényelhető!

 

Tovább »

OBA ügyféltájékoztatás

Az OBA Igazgatótanácsa a hitelintézeti ügyfelek pénzügyi tájékozottságának és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében módosította a Konszolidált Biztosított Betét (KBB) ügyfél-tájékoztató kiküldésére vonatkozó, 2010. szeptember 22-én és 2011. szeptember 19-én hozott határozatait az alábbiak szerint:

 

Az OBA tagintézetei a betétes kérésére kötelesek az Igazgatótanács által elfogadott minta (Ügyfél-tájékoztató minta [42,00 K]) szerinti ügyfél-tájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.

 

Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással.

 

Az ügyfél-tájékoztató személyes átadása esetén annak az átadás időpontjában aktuális adatokat kell tartalmaznia. Egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyfél-tájékoztató az elkészítésének időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazzon.

Tovább»

 

 

Mától 100 %-os betétgarancia a TAKARÉK szövetkezeti hálózatban

 

2014. december 10-én este Budapesten, ünnepélyes keretek között, Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Németh Lászlóné, a takarékszövetkezetek integrációjáért felelős államtitkár jelenlétében jelentették be, hogy a takarékszövetkezetek tavaly nyáron elindított integrációja újabb jelentős állomásához érkezett: 2014. december 10-től a 117 magyar takarékszövetkezet ill. takarékszövetkezetből alakult kisbank betéteseinek védelmére már nem csak az Országos Betétbiztosítási Alap, hanem a 136 Milliárd Ft állami hozzájárulással felállított Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alap intézménye is garanciát nyújt.

 

2014. december 10-től a takarékszövetkezetek - az egyetemleges felelősségvállalás alapján - egymásért is garanciát vállalnak. Az integráció központi bankja, a Takarékbank ünnepélyén a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségébe történő felvételről szóló dokumentumokat átadták a 117 takarékszövetkezeti vezetőnek, köztük az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnek elnök-ügyvezetőjének.

 

Az ünnepségen rangos szakmai kitüntetések átadására is sor került. A gróf Károlyi Sándorról, a magyar hitelszövetkezeti mozgalom és a Hangya szövetkezeti mozgalom megalapítójáról elnevezett emlékgyűrűt az idén két takarékszövetkezeti vezető kapta. Egyikük Alakszainé dr. Oláh Annamária, a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, egyben az Eger és Környéke Takarékszövetkezet ügyvezetője, aki a Takarékszövetkezeti Integráció fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért vehette át a kitüntetést.

 

Létrejött a takarékszövetkezetek teljes körű garanciaközössége

 

Lezárult a takarékszövetkezeti szektor megtisztulása, az elmúlt évtizedekből örökölt problémák feltárása és orvoslása. A Takarékbank Igazgatóságának döntése nyomán 2014. december 5-én újabb 39 szövetkezeti hitelintézettel bővült, ezzel 117 tagra nőtt és teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége, melynek az Eger és Környéke Takarékszövetkezet is tagja. Ezzel az előzetes terveknek megfelelően létrejött Magyarország legbiztonságosabb és legátláthatóbb hitelintézeti szövetsége.

 

Tájékoztatás a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat megújításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek (továbbiakban Társaság) szükség esetén meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető pénzintézetüknél azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el.

 

A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában pénzintézetüknél januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

 

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, társasházak, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

 

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.

 

A nyilatkozattételi kötelezettségről a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Bankszövetség által közzétett közös nyilatkozat letölthető: NGM, MNB, MBSZ nyilatkozat [365,38 K]

 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy számlavezető kirendeltségükön a jogszabálynak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozataikat az előírt határidőig tegyék meg.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

 

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATA SZERINTI DÍJVISSZATÉRÍTÉSRŐL

 

A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-203/2014. határozatában kötelezte az Eger és Környéke Takarékszövetkezetet, hogy a határozatban megjelölt fizetési műveletek díjait módosítsa, és a műveletek után beszedett díjakat térítse vissza az érintett ügyfeleknek. A díjvisszatérítés határidejeként 2014. szeptember 30. került meghatározásra.

 

Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet módosította vonatkozó hirdetményét.

 

Jelenleg is számlavezető, fogyasztónak minősülő ügyfeleink részére az őket megillető díjvisszatérítés a Takarékszövetkezetünknél vezetett bankszámlán kerül jóváírásra 2014. szeptember 18-ig, melyről tájékoztatást a 2014. szeptember havi számlakivonaton nyújtunk az ügyfeleknek.

 

Amennyiben a díjvisszatérítésben érintett fogyasztó ügyfél már nem rendelkezik az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél fizetési számlával, a díj visszatérítésére az alábbi lehetőségek egyike választható:

 

1. Készpénzben történő felvétel az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kirendeltségein, pénztári órákban

2. Bankszámlára való átutalás

3. Postai kézbesítés

 

Amennyiben az ügyfél bankszámlára történő átutalást vagy postai kézbesítést kíván választani, kirendeltségeinken vagy a Takarékszövetkezet honlapján a szükséges nyilatkozat kérhető/letölthető.(Nyilatkozat [82,26 K])

 

Bankszámlával már nem rendelkező, 100 Ft-ot meghaladó díjvisszatérítésre jogosult ügyfelek részére a díjvisszatérítés módjáról a Takarékszövetkezetnél nyilvántartott lakcímre küldött levélben ad tájékoztatást a Takarékszövetkezet 2014. szeptember 20-ig.

 

Ügyfeleinket megillető díjvisszatérítésről személyesen a Takarékszövetkezet Központjában (I. emelet 22. a.) lehet érdeklődni.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet


FATCA szabályozás

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2014. február 4-én Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya aláírták a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodást. Ehhez kapcsolódik a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról, az automatikus információcsere hatékony infrastruktúrájára épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtásról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény.

A FATCA célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik után is adót fizessenek. A FATCA törvény ennek érdekében egy jelentéstételi rendszert vezet be a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák vonatkozásában.

A megállapodás értelmében 2014. július 1-től az ügyfél-azonosítási eljárást bővíteni kell annak érdekében, hogy egy adott számla tulajdonosáról megállapítható legyen, hogy adózás szempontjából Egyesült Államok béli illetőségű-e vagy sem.
 
 
Letölthető részletes magyar és angol nyelvű tájékoztató:
  Tájékoztató FATCA magyar [75,49 K]
  Tájékoztató FATCA angol [47,91 K]

 

Tájékoztató lakossági ügyfelek részére

Tisztelt Kártyabirtokos!


 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt (pénzforgalmi törvény) új jogszabályi rendelkezésekkel egészítette ki. A pénzforgalmi törvény új, 14/A §-a szerint a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben egyoldalúan nem köthet ki olyan szerződési feltételt a vele szerződő fogyasztó számára, amelyben az alkalmazott napi ATM készpénzfelvételi limit összege kisebb, mint 150.000 forint. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az ügyfél Limit módosítási lap kitöltésével erre irányuló kérést nyújt be a számlavezető hitelintézethez. A napi limit azon összeghatár, amelynek erejéig bankkártyás műveletek (vásárlás, készpénzfelvétel, vagy internetes vásárlás) végrehajthatóak.

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti törvénymódosításnak megfelelően minden, a TakarékBank által kiadott, új kibocsájtású lakossági bankkártya (Kölyökkártya, Maestro, Maestro Ifjúsági, MasterCard Unembossed PayPass, Visa Online) és a MasterCard Electronic hitelkártya napi készpénzfelvételi limitjét alap esetben 150.000 forintra állítottuk be. Szintén 150.000 forintra állítjuk be azon, korábban kibocsátott fenti típusú lakossági bankkártyák limitjét, ahol az Ügyfél a kártyaigényléskor nem rendelkezett annak nagyságáról, így azok a Hitelintézet vonatkozó hatályos hirdetményében megfelelően kerültek beállításra. A központi limitmódosítás csak a készpénzfelvételi limitet érinti, a bankkártyához beállított vásárlási és internetes vásárlási limiteket nem.

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a napi kártyahasználati limitek biztonsági kockázatot hordoznak. Amennyiben a törvény előírása alapján módosított új, napi 150.000 forintos ATM készpénzfelvételi limit összege nem megfelelő Önnek, úgy természetesen továbbra is díjmentesen lehetősége van tranzakció típusonként, bankkártyánként saját pénzügyi szokásaihoz igazodó napi limit beállítására az adott kártyára vonatkozó aktuális Hirdetményekben meghirdetett készpénzfelvételi limithatárokon belül. Amennyiben csökkenteni, vagy éppen növelni szeretné a központilag beállított napi készpénzfelvételi összeghatárt kérjük, keresse fel személyesen Hitelintézetünket, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére és esetleges kérdéseit teljes körűen megválaszolják.

 

Engedje meg, hogy emlékeztessük arra, hogy 2014. február 1-jétől életbe lépett a havi két - összesen legfeljebb százötvenezer forint összegű- díjmentes készpénzfelvétel lehetősége. Amennyiben a lehetőséget a Hitelintézetünknél vezetett számlán szeretné igénybe venni, és eddig még nem adta le nyilatkozatát, úgy ezt személyesen - vagy amennyiben rendelkezik hozzáféréssel, úgy internetbankon keresztül - tudja megtenni. Annak érdekében, hogy adott hónap első napjától jogosult legyen a díjmentes készpénzfelvételre, előző hónap 20-ig szükséges nyilatkoznia.

 

Köszönjük, hogy pénzügyi partnerének az Eger és Környéke Takarékszövetkezetet választotta!

 

Tisztelettel,

 

Eger, 2014. február 26.

 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

számlavezető hitelintézet

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

kártyakibocsátó

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank Növekedési hitelprogram második szakaszáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket a Magyar Nemzeti Bank Növekedési hitelprogram második szakaszában igényelhető hitelkonstrukciókról.

 

- I. Pillér 

 

A hitelt az NHP második szakasz I. pillér keretében 2013. 10. 01. és 2014. 12. 31. között tartja rendelkezésre az MNB.

Kölcsöncél:

      - új beruházás

      - forgóeszköz finanszírozás

      - az Európai Uniótól igényelt támogatás előfinanszírozása

 

Részletes információkat az alábbi terméktájékoztatóban olvashat: MNB Növekedési hitelprogram második szakasz I. Pillér terméktájékoztató [96,31 K]

 

- II. Pillér

 

A hitelt az NHP második szakasz II. pillér keretében 2013. 10. 01. és 2014. 12. 31. között tartja rendelkezésre az MNB.

Kölcsöncél:

 - KKV ügyfelek belföldi hitelintézettől felvett devizahitelének forint kölcsönnel történő kiváltására, és korábban beruházásra, forgóeszköz beszerzésre, és EU-s támogatás előfinanszírozására felvett forint hitelének kiváltására fordítható.

 

Részletes információkat az alábbi terméktájékoztatóban olvashat: MNB Növekedési hitelprogram második szakasz II. Pillér terméktéjékoztató [87,19 K]

TakarékMatrica Program


 
Hiszünk abban, hogy együtt még tudatosabban gyarapíthatjuk a gyerekek pénzügyi ismereteit azzal, ha játékos formában neveljük Őket a megtakarítás előnyeire, fontosságára a mindennapokban.

 

 KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

 

Üdvözöljük Önt és Gyermekét a TakarékMatrica Programban!

 

MI A TAKARÉKMATRICA PROGRAM?

 

 

Megtakarítási program, amelyben szeretnénk az Ön segítségével megtanítani gyermekének, hogyan lesz a zsebpénzből bicikli a felnőttek világában.

 

A programban történő részvétel feltétele, hogy gyermeke számára Csemete számlát nyitnak az Ön számlavezető, illetve amennyiben nem rendelkeznek még személyes kapcsolattal, akkor az Önökhöz legközelebb eső kirendeltségünkben.A Csemete számla megnyitásakor gyermeke egy TakarékMatrica albumot kap ajándékba.

 

A Csemete számlanyitást követően minden erre történő, minimum 500 Ft személyes befizetés után 1 csomag matricát kap a Befizető a Takarékszövetkezetnél, amelyet gyermeke az albumba ragasztva gyűjthet. A matrica gyűjtögetésének élménye mellett így a fiatalokat takarékoskodásra is neveljük.

 

Amennyiben gyermeke összegyűjti a 160 különböző matricát, ezeket beragasztja a számlanyitáskor kapott TakarékMatrica albumba, és azt bemutatja a számlavezető fiókban, úgy további ajándékkal jutalmazzuk a megtakarítást.

 

A TakarékMatricával a szülők egy olyan szolgáltatást kapnak, amely segítségével a hétköznapokon egyébként is esetlegesen jelentkező költség (matrica-, kártyavásárlás stb.) csökkenthető és megtakarítássá alakítható - miközben a gyerekek egy értékes és szép, a Fővárosi Állat- és Növénykert állatait ábrázoló matricakollekció összegyűjtésére  kapnak lehetőséget egy egyedi albumban. Gyarapíthatják a társas kapcsolataikat és ismereteiket a képek egymás közti csereberéjével, a gyűjtőalbumban található értékes információkkal és a takarékoskodás során szerzett tapasztalataikkal.

 

Kérjük, kísérje el gyermekét a számlanyitás, a befizetések, és az ajándék átvételek alkalmával.

 

A részletek tekintetében, olvassa el figyelmesen a Szabályzatot , amelyben minden fontos információt megadtunk a Programról.

 

A TakarékMatrica Program az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél 2013.11.04-től indul!

 

A Csemete számla további részleteit itt találja.

A Magyar Nemzeti Bank refinanszírozási hitelkerete terhére nyújtható takarékszövetkezeti hitelekről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Magyar Nemzeti Bank refinanszírozási hitelkerete terhére nyújtható takarékszövetkezeti hitelekről szóló hirdetményünk az alábbi linken érhető el, Üzleti ügyfelek címszó alatt: Hirdetmények

Ingatlanok

 

 

Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet értékesítésre kínált ingatlanairól az Eladó ingatlanok menüpontban tájékozódhat. Az ingatlanokról minden esetben érdeklődni lehet a Takarékszövetkezet központjában: Eger, Széchenyi út 18. Titkárság, tel.: 36/511-060.

Tervezzen előre és biztosítsa nyugdíjas éveit

 

Nyisson díjmentesen Takarékinvest Nyugdíj-előtakarékosági számlát!

 

  • 20%-os adóvisszatérítés
  • kamat- és árfolyamnyereségadó-mentesség
  • díjmentes számlanyitás és vételi megbízás
  • szabadon választott befeketetési lehetőségek